CZORSZTYN DIMPLEX LA 40 TU

Do ogrzewania oraz produkcji ciepłej wody użytkowej w nowoczesnym obiekcie apartamentowym o powierzchni 1200m2 zaprojektowano wysokowydajną powietrzną pompę ciepła Dimplex LA o mocy 40kW. Jako źródło szczytowe wpięto w układ kocioł olejowy marki Buderus. Ponadto zostały zintegrowane z systemem grzewczym kolektory słoneczne.

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Powietrzna pompa ciepła Dimplex LA 40TU. W tle ogrzewany obiekt.

Powietrzna pompa ciepła Dimplex LA 40TU. W tle ogrzewany obiekt.

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Powietrzna pompa DIMPLEX LA 40TU

Powietrzna pompa DIMPLEX LA 40TU

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Maszynownia pompy ciepła Dimplex LA 40 TU wraz z buforem grzewczym, zasobnikami na c.w.u. oraz kotłem olejowym

Maszynownia pompy ciepła Dimplex LA 40 TU wraz z buforem grzewczym, zasobnikami na c.w.u. oraz kotłem olejowym

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Kocioł olejowy Buderus jako szczytowe źródło ciepła.

Kocioł olejowy Buderus jako szczytowe źródło ciepła.

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Studzienka zbiorcza dolnego źródła z przepływomierzami i zaworami odcinającymi

Studzienka zbiorcza dolnego źródła z przepływomierzami i zaworami odcinającymi

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Rozdzielacz obiegów grzewczych

Rozdzielacz obiegów grzewczych

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Sterownik pompy ciepła Dimplex, sterownik obiegów grzewczych Plum oraz sterownik kolektorów słonecznych.

Sterownik pompy ciepła Dimplex, sterownik obiegów grzewczych Plum oraz sterownik kolektorów słonecznych.