DIMPLEX OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Kolejny montaż gruntowej pompy ciepła na obiekcie oczyszczalni ścieków w Pawłowie, gdzie jako dolno źródło wykorzystano zbiornik wody oczyszczonej. Zamontowana pompa ciepła DIMPLEX SI 22TU o mocy 20kW służy do ogrzewania pomieszczeń gospodarczych i pracowniczych.

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Gruntowa pompa ciepła Dimplex SI 22 TU

Gruntowa pompa ciepła Dimplex SI 22 TU

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Gruntowa pompa ciepła Dimplex SI 22 TU wraz z buforem

Gruntowa pompa ciepła Dimplex SI 22 TU wraz z buforem

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Budynek oczyszczalni ścieków w Pawłowie

Budynek oczyszczalni ścieków w Pawłowie

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Rury dosyłowe dolnego źródła

Rury dosyłowe dolnego źródła

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Dolne źródło pompy ciepła Dimplex

Dolne źródło pompy ciepła Dimplex

Pompy ciepła Podhale Nowy Targ - Montaż dolnego źródła pompy ciepła

Montaż dolnego źródła pompy ciepła